A hiánypótlás szabályait részletezi tájékoztatójában a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési programokért felelős helyettes államtitkársága. A támogatási kérelmekhez csatolandó dokumentumok elmaradása esetén a hatóság egyszeri alkalommal, legalább öt, legfeljebb tizenöt napos határidő kitűzésével, az összes hiány megjelölésével szólítja fel az igénylőt kérelmének kijavítására.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) honlapján ITT ELÉRHETŐ közlemény szerint az irányító hatóság – EMVA esetén az arra történő kijelölés esetén az irányító hatóság nevében közbenső szervezetként eljáró MVH – a támogatási kérelem elektronikus beérkezését követően haladéktalanul lefolytatja a támogatási kérelmek jogosultsági ellenőrzését. A jogosultsági ellenőrzést a felhívásban szereplő hiánypótoltatható és nem hiánypótoltatható szempontok szerint, felhívásonként kialakított ellenőrzési lista alapján végzik.

A közlemény részletezi a különböző igazolások, árajánlatok és az előzetes adategyeztetés szabályait is.