Az aktív tevékenységet folytató mezőgazdasági termelők most lehetőséget kapnak arra, hogy Uniós források igénybevételével termelési kockázataikat jelentősen csökkenthessék.

A március közepén megjelent pályázat egyedülálló lehetőséget teremt arra, hogy a használatban lévő termőföld vonatkozásában biztosítást tudjunk kötni azokra a veszteségekre, melyeket a kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak és üzemi szinten a növénykultúrában 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést eredményeznek. A támogatással megpályázhatjuk a speciális biztosítások éves díjának maximum 65%-át, amelyek piaci alapon köttetnek. Az ilyen típusú biztosítások azok számára előnyösek, akik a nemzeti kárenyhítési alap nyújtotta védelem mellett még nagyobb mértékben kívánják kezelni az időjárási jelenségekből és okokból adódó termelési kockázataikat. Olyan biztosítási portfóliót alakítottak ki, amely a hazai igényekhez és tapasztalatokhoz igazodik, kibővítve a korábbi hagyományos mezőgazdasági biztosításokat. Bővítették a biztosított növénykultúrák illetve káresemények listáját is és nagyobb lett a biztosítással lefedett területek aránya is.A támogatást minden olyan mezőgazdasági termelő megpályázhatja, aki a szerződés biztosítottja és a díjat teljes mértékben megfizette, valamint közvetlen támogatás igénybevételére is jogosult. Az első támogatási kérelmet 2016. június 9 – éig lehet benyújtani, majd évente meg lehet ismételni egészen a ciklus végéig, vagyis 2020-ig! Tehát minden évben lehetőség nyílik a biztosítási díjak jelentős csökkentésére a támogatás által; így jelentősen csökkenhet az időjárási eseményekből eredő kár.