Most első alkalommal segíti közvetlen támogatással egy növényi zárlati károsító elleni védekezést a Földművelésügyi Minisztérium (FM), miután az amerikai szőlőkabóca ellen használható növényvédőszer árának felét is elérő dotációt hirdetett meg a szőlőtermesztőknek.

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a szőlő egyik legveszélyesebb zárlati státuszú kórokozója (fitoplazma fertőzés), amelynek terjedését annak legfőbb terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel lehet meggátolni – áll a tárca közleményében. Figyelemmel a fitoplazma fertőzés magyarországi megjelenésére, valamint annak szőlőágazatot érintő komoly következményeire, a Földművelésügyi Minisztérium 2016-tól támogatja a termelőket az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekezésben. A támogatás mértéke a növényvédőszer vételárának 50 százaléka, de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 8.000 forint. A növényvédelmi hatóság által a fitoplazma fertőzés miatt határozatban körülhatárolt területen kívül eső árutermő szőlőültetvény és standard törzsültetvény tekintetében további feltétel, hogy a szőlőtermelő évente összesen legfeljebb 160.000 forint összegig igényelheti a támogatást.

Az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszeres védekezés támogatása az elérni kívánt céltól és az igénylési rendtől függően két támogatási elemet tartalmaz: növény-egészségügyi megelőzés támogatása, valamint a körülhatárolt területen található szőlőültetvényen növényegészségügyi felszámolás támogatása.

A növényegészségügyi megelőzés támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely nem körülhatárolt területen található. Fontos, hogy ezt a támogatást – az uniós szabályokkal összhangban – még az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédőszer beszerzése előtt kell igényelni az igénylésre rendelkezésre álló időszakban március 1. és március 31. között. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az igénylésről befogadási nyilatkozatot állít ki. Az igénylést követően vásárolható meg a növényvédőszer, amelyet a május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban kell kijuttatni, és amelyről permetezési naplót kell vezetni. A növényvédőszeres védekezést követően a támogatási kérelem a növényvédőszer megvásárlásáról szóló számlák és egyéb igazoló dokumentumok csatolásával, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig nyújtható be a növényvédelmi hatósághoz, amely a szakmai felülvizsgálatot követően továbbítja azt a támogatásról döntést hozó MVH részére.

Fentiektől eltérően a növényegészségügyi felszámolás támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely körülhatárolt területen található. A növényvédelmi hatóság körülhatárolt területről szóló határozatát a fertőzött terület szerint illetékes önkormányzat hirdetményi úton közli és az odatartozó összes szőlőültetvényre vonatkozik. Ez esetben a támogatási kérelmet a növényvédőszer megvásárlását, majd annak május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban történő kijuttatását követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig kell benyújtani a növényvédelmi hatósághoz. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a növényvédőszer megvásárlásáról szóló számlákat és egyéb igazoló dokumentumokat (például permetezési napló) is. Ez esetben is a növényvédelmi hatóság gondoskodik a támogatási kérelem továbbításáról az MVH részére, amely végül dönt a támogatási kérelem megalapozottságáról és a kifizethető támogatás összegéről.

A NÉBIH a fitoplazma fertőzés terjedésének megakadályozására 2014 júniusában Növényegészségügyi Készenléti Tervet dolgozott ki. A Készenléti Terv tartalmazza mindazokat a felelősségi köröket és feladatokat, amelyeket a szőlőtermelőnek és a növényvédelmi hatóság szakembereinek a fitoplazma fertőzés esetén el kell látniuk. A Készenléti Terv és a NÉBIH szőlőkabóca felderítési rendszere a hivatal honlapján itt érhető el. A növényvédőszer megvásárlásához nyújtott támogatás a Készenléti Tervben meghatározott tájékoztatási és szőlőgondozási kötelezettségének eleget tevő szőlőtermelőnek nyújtható.

 

Tizenhárom év után exportálhat sertést Románia

Októbertől megszűnik az embargó, tizenhárom év után ismét exportálhat élő sertést, feldolgozott húsárut Románia az Európai Unióba – jelentette be Achim Irimescu román mezőgazdasági miniszter. Romániát 2003-ban helyezték tiltólistára, mivel oltásokat alkalmazott a fel-felbukkanó sertéspestis megelőzésére, az oltóanyag pedig élő vírust tartalmaz, így önmagában is kockázati tényezőt jelent.

Bővebben...

Hat-hét tonna alatt veszteséget hoz a kukorica

A termőterület közel felén elvégzett aratás után Tolna megyében több mint kilenctonnás a kukorica termésátlaga, eddig a szokásosnál magasabb víztartalommal takarítják be a takarmánynövényt. A gyenge árak mellett a Duna alacsony vízállása is hátráltatja az exportot.

Bővebben...

A madárinfluenza és a korlátozások is terjednek

A madárinfluenza megbetegedések miatt tizenöt ország vezetett be a kereskedelmet korlátozó intézkedést a magyar élőbaromfi, baromfihús, és -készítményekkel szemben – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján közzétett legfrissebb adatokból.  Az Európai Unión belüli helyre valamennyi korlátozás alá nem vont területről lehet baromfit és -termékeket is kiszállítani.

Bővebben...

Növényvédelmi zárlat alatt a teljes Badacsony-hegy 

A szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée, FD) betegség újabb fertőzési gócait azonosította a NÉBIH laboratóriuma a Badacsony-hegyen. Mivel a korábbi években is volt már itt helyi jellegű fertőzés, az idei minták alapján indokolttá vált a fertőzött terület kiterjesztése a teljes szőlőhegyre, ahol ezáltal egységesen kell alkalmazni a jogszabályban előírt védelmi intézkedéseket – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH).

Bővebben...